გამოკითხვა – “რამდენი ხანი ზიხართ კომპიუტერთან?” დასრულებულია. ჩვენი საიტის 132 გამოკითხულიდან დავადგნეთ რომ უმრავლესობა (24% – 32 ვიზიტორი) კომპიუტერთან ზის 6-8 საათის განმავლობაში, 16% ზის 2-4 საათი და 16%-ი 8-12 საათი.

დანარჩენი შედეგები კი ასე გამოიყურება:

1 საათამდე – 4%

1-2 საათი – 8%

2-4 საათი – 16%

4-6 საათი – 14%

6-8 საათი -24%

8-12 საათი – 16%

12-16 საათი – 7%

16-20 საათი – 6%

24 საათი – 0%

48 საათი – 5%