პროექტი Opte რომელიც აშშ-ს ქსელების სპეციალისტმა ბარეტ ლაიონმა შეიმუშავა განხორციელდა. პროექტის მიზანია გამოისახოს მსოფლიო ინტერნეტი (ავტორის თქმით გათვალისწინებულია ყველა კვანძი), ამისათვის გამოყენებულია ქსელური პროგრამა “traceroute” . პროგრამა აფიქსირებს ყველა იმ IP მისამართებს რომელთა შორისაც ხდება ინორმაციის გაცვლა და ამის მიხედვით ადგენს გამოსახულებას.

და აი ის საოცარი გამოსახულებაც:

Opte-ს რუკა დაშიფრულია ფერებით, თითოეულ კვანძს გააჩნია თავისი ფერი:

  • ჩრდილოეთ ამერიკა – ლურჯად
  • ევროპა/შუა აღმოსავლეთი/ცენტრალური აზია/აფრიკა – მწვანედ
  • ლათინური ამერიკა – ყვითლად
  • წყნარი ოკეანის ბასეინი – წითლად
  • გაურკვეველი/გაუგებარი – თეთრად