ოცი წლის წინ მარტში, რაღაც მოხდა CERN-ში რასაც უნდა შეეცვალა მსოფლიო სამუდამოდ:

Tim Berners-Lee -მ გადასცა დოკუმენტი მის ზედამხედველ Mike Sendall-ს რომელის სათაური იყო “Information Management (ინფორმაციის მართვა)” : ეს წინადადება  გაურკვეველი იყო, მაგრამ ამავდროულად იყო საფუძვლიანად აღწერილი თუ როგორ გაეკეთებინათ ეს.

ამის შემდეგ Mike sendall მა მისცა თანხმობა Tim -ს იმაზე რომ იგი დაეხმარებოდა ამ პროექტის განხორციელებაში. ამ ხელშეკრულების დადებიდან 1 წლის შემდეგ WORLD WIDE WEB(WWW) დაიბადა.

იმ 2 ადამიანისთვის რომლებმაც შეძლეს და დააარსეს WWW, ის კვირა ძალიან საპატივსაცემო იყო. მათ გარეშე ვები არ იარსებებდა და არ იარსებებდა ის საოცრება რასაც დღეს ინტერნეტი ქვია.

ეს Tim Berners-Lee ს და Mike Sendall-ის დამსახურებაა.

Tim Berners-Lee